Usnesení o odročení dražebního jednání

Publikace na úřední desce: 
17. 12. 2020 - 3. 2. 2021
Usnesení o odročení dražebního jednání - dražba nemovité věci LV 135 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu