ROZPOČTOVÝ VÝHLED PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE NA LÉTA 2023-2024.

Publikace na úřední desce: 
15. 12. 2020 - 31. 12. 2021
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2023 - 2024 , schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/70.
Typ dokumentu: 
Rozpočty obce