Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice