Smlouva o dílo

Publikace na úřední desce: 
23. 12. 2020 - 6. 1. 2021
Smlouva o dílo na akci Vybavení knihovny v KŽ, schváleno zastupitelstem dne 14. prosince 2020 bod 5/2020/80.
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
Dokument: