Záměr na prodej obecního pozemku

Publikace na úřední desce: 
9. 2. 2021 - 23. 2. 2021
Obec Kamenné Žehrovice ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vyhlašuje záměr na prodej obecního pozemku p.č. 138/16 o výměře 21 m2 v k.ú. Kamenné Žehrovice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva