Smlouva o dílo

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na zasedání konaném dne 18. října 2021 bod 5/2021/62 schválilo SOD na akci "Chodníky na pozemku p.č. 1144/2".
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
Dokument: