Oznámení o zahájení řízení

Publikace na úřední desce: 
22. 11. 2021 - 6. 12. 2021
Oznámení o zahájení řízení o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla - Parcelace částí ploch BV/1, SV/3, Kamenné Žehrovice - Vodovod a splašková kanalizace.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu