Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci Místní komunikace 2020

Zastupitelstvo obce dne 18. října 2021 bod 5/2021/59 schválilo dodatek ke smlouvě č. 841/TC/DA/2021/004//DAKR./
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
Dokument: