Dodatek ke smlouvě o dílo

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 18. října 2021 bod 5/2021/60 dodatek ke smlouvě o dílo s názvem "PD - místní komunikace 2022".
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu