NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA KAMENNÉ ŽEHROVICE PRO ROK 2022

Publikace na úřední desce: 
2. 12. 2021 - 20. 12. 2021
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice pro rok 2022.
Typ dokumentu: 
Rozpočty obce