Záměr na bezúplatný převod obecních pozemků

Publikace na úřední desce: 
21. 12. 2021 - 4. 1. 2022
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/93 schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 171/2, p.č. 245 a p.č. 247 v k.ú. Rozdělov.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva