Návrh opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice

Publikace na úřední desce: 
7. 1. 2022 - 21. 1. 2022
KÚ Středočeského kraje - návrh opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Loděnice.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu