Veřejná vyhláška

Publikace na úřední desce: 
5. 12. 2022 - 3. 1. 2023
Od 5.12.2022 do 03.01.2022 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/7834/22-2, kterým je VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK MĚSTA KLADNA za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (nemovitost, stavba bez FO s přihlášeným pobytem) za zdaňovací období 01.01.2021 - 31.12.2021
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu