Opatření obecné povahy o odchylném postupu pro usmrcování kormorána velkého

Publikace na úřední desce: 
3. 10. 2022 - 17. 10. 2022
Opatření obecné povahy, vydané Krajským úřadem středočeského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, jako věcně příslušným orgánem ochrany přírody.
Typ dokumentu: 
Dokumenty obecního úřadu