Smlouva o dílo

Zastupitelstvo obce dne 19.10.2022, bod 5/2022/73 schválilo SOD na akci "Rekonstrukce prostor OÚ" s firmou Cool stav s.r.o.
Typ dokumentu: 
Dokumenty pro veřejnou kontrolu