Návrh Závěrečného účtu Svazku měst a obcí VKM za rok 2022