ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAMENNÉ ŽEHROVICE ZA ROK 2022

Publikace na úřední desce: 
18. 4. 2023 - 30. 6. 2024
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 17. dubna 2023 bod 2/2023/12 závěrečný účet obce za rok 2022 , bod 2/2023/13 účetní závěrku obce za rok 2022 včetně výsledku hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2022.
Typ dokumentu: 
Dokumenty zastupitelstva