Úřední deska

Publikace na úřední desce: 4. 5. 2020 - 4. 5. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu se SAM 95 Bohemia z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 4. 2020 - 27. 4. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu s Českým svazem žen, z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 22. 4. 2020 - 22. 4. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020, bod 2/2020/26 veřejnoprávní smlouvu s SK Kamenné Žehrovice z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 22. 4. 2020 - 22. 4. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020, bod 2/2020/26 veřejnoprávní smlouvu se Svobodným spolkem myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 20. 4. 2020 - 30. 6. 2021
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/16 Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2019 a Zprávu Krajského úřadu Středočeského kraje o přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2019. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 20. 4. 2020 - 31. 12. 2020
Rozpočtové opatření č. 2/2020 schváleno zastupitelstvem obce dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/34. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 4. 2. 2020 - 31. 12. 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020. Schváleno zastupitelstvem obce dne 3. února 2020 bod 1/2020/4. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 23. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 2/2019, o místních poplatcích - schváleno na zasedání zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/86. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Oznámení o zveřejnění dle § 39 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Rozpočet a Střednědobý výhled rozpočtu dobrovolného svazku obcí Svazek měst a obcí VKM Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020
Rozpočtový výhled příspěvkové organizace ZŠ. Schváleno zastupitelstvem dne 16. prosince 2019 bod 5/2019/80. Celá zpráva

Stránky