Úřední deska

Publikace na úřední desce: 16. 11. 2023 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce dne 15.11.2023, bod 5/2023/67 schválilo RO č. 5/2023 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 16. 11. 2023 - 4. 12. 2023
Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání elektronické aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 3. 11. 2023 - 31. 12. 2023
Rozpočtová opatření Svazku měst a obcí VKM Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 19. 9. 2023 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 18.09.2023 bod 4/2023/53 rozpočtové opatření č. 4/2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 31. 8. 2023 - 1. 1. 2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků pozemků v k.ú. Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 20. 7. 2023 - 3. 8. 2026
Dne 17.07.2023 bylo předáno na Obecní úřad Kamenné Žehrovice do evidence „Ztráty a nálezy“ jízdní kolo, které během uplynulého víkendu přijala v Kamenných Žehrovicích od nálezce Policie ČR. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 20. 6. 2023 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 19.06.2023 bod 3/2023/32 rozpočtové opatření č. 3/2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 16. 5. 2023 - 30. 6. 2024
Svazek měst a obcí VKM - závěrečný účet. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 4. 2023 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce dne 17.4.2023, bod 2/2023/18 schválilo RO č. 2/2023 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 18. 4. 2023 - 30. 6. 2024
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 17. dubna 2023 bod 2/2023/12 závěrečný účet obce za rok 2022 , bod 2/2023/13 účetní závěrku obce za rok 2022 včetně výsledku hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2022. Celá zpráva

Stránky