Úřední deska

Publikace na úřední desce: 20. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/89 rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 20. 12. 2022 - 31. 12. 2025
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/88 rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice na léta 2024-2025. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 20. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/87 rozpočet obce Kamenné Žehrovice pro rok 2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 16. 5. 2022 - 30. 6. 2023
Svazek měst a obcí VKM - záěrečný účet. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 21. 12. 2021 - 31. 12. 2024
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice dne 20. prosince 2021 bod 6/2021/77 schválilo rozpočtový výhled obce. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 7. 4. 2021 - 7. 4. 2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - schváleno zastupitelstvem obce dne 22. března 2021 bod 2/2021/20 Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 4. 5. 2020 - 4. 5. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu se SAM 95 Bohemia z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 27. 4. 2020 - 27. 4. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. dubna 2020 bod 2/2020/27 veřejnoprávní smlouvu s Českým svazem žen, z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 22. 4. 2020 - 22. 4. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020, bod 2/2020/26 veřejnoprávní smlouvu s SK Kamenné Žehrovice z.s. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 22. 4. 2020 - 22. 4. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo dne 20. dubna 2020, bod 2/2020/26 veřejnoprávní smlouvu se Svobodným spolkem myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice. Celá zpráva

Stránky