Úřední deska

Publikace na úřední desce: 23. 2. 2023 - 1. 1. 2024
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 31. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice schválilo na zasedání konaném dne 30. ledna 2023 bod 1/2023/4 rozpočtové opatření č. 1/2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 3. 1. 2023 - 3. 1. 2026
Dne 18.11.2022 byla předána na Obecní úřad Kamenné Žehrovice do evidence „Ztráty a nálezy“ finanční hotovost, kterou při třídění odpadu objevili pracovníci firmy Rumpold. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 29. 12. 2022 - 31. 12. 2025
Svazek měst a obcí VKM - Rozpočet na rok 2023 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 21. 12. 2022 - 31. 12. 2025
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/92 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na léta 2024–2025. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 21. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/91 rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Kamenné Žehrovice na rok 2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 20. 12. 2022 - 31. 12. 2025
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/90 Rozpočtový výhled příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na léta 2024–2025. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 20. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/89 rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Kamenné Žehrovice na rok 2023. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 20. 12. 2022 - 31. 12. 2025
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/88 rozpočtový výhled obce Kamenné Žehrovice na léta 2023-2025. Celá zpráva
Publikace na úřední desce: 20. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Zastupitelstvo obce schválilo dne 19.12.2022 bod 7/2022/87 rozpočet obce Kamenné Žehrovice pro rok 2023. Celá zpráva

Stránky