Výběrová řízení

2. 3. 2017
Předmětem zakázky jsou stavební práce, kde je předmětem rekonstrukce panelových, resp. štěrkových komunikací včetně úpravy vjezdů, parkovacích míst, částí chodníků, odvodnění apod. následujících komunikací: obslužná komunikace souběžná s Karlovarskou, Potoční a Luční ulice. Celá zpráva
17. 8. 2016

Publikace na úřední desce:

17.8.2016 - 12.9.2016

 

Zadavatel

Obec Kaemenné Žehrovice

Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČ: 002 34 508

Tel: 312 658 003, 724 181 803

Celá zpráva
19. 5. 2015
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení opatření proti zemní vlhkosti a zpevnění podlahové konstrukce v budově základní školy tj. budovy č.p. 150 umístěné na pozemku parc.č. st. 225 v katastrálním území Kamenné Žehrovice (okres Kladno), obec Kamenné Žehrovice v obci Kamenné Žehrovice. Práce budou provedeny v rozsahu projektových dokumentací s názvy „Opatření proti zemní vlhkosti“ a „Zpevnění podlahové konstrukce, Základní škola", které vypracovala v únoru 2015 Marcela Liebezeitová, Qualit projekty – Aleš Miller, IČ: 486 94 223 Autorizovaný stavitel pro pozemní stavby. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celá zpráva
11. 5. 2015
Starostka Obce Kamenné Žehrovice vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
15. 4. 2015
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci chodníků u ulice Žilinská a rekonstrukce komunikací K Jordánu a J.K.Tyla. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celá zpráva
21. 11. 2014
Předmětem zakázky jsou stavební práce na přemostění potoka Jordán a jeho napojení na místní komunikaci V Zelnišťatech v obci Kamenné Žehrovice. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celá zpráva
9. 6. 2014

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu vyhlášenou dle organizační směrnice obce - pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu "Stavební úpravy objektu č.p. 554". 

Celá zpráva
21. 3. 2014

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na veřejném zasedání dne 19.3.2014 schválilo výzvu - "Rekonstrukce místních komunikací - Pod Horkami a Horní".

Celá zpráva
20. 9. 2013

Podklady k výběru dodavatele pro podlimiitní veřejnou zakázku vyhlášenou dle § 38 Zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení - "Dodávka systému pro separaci a svoz tříděného odpadu"

Celá zpráva
3. 6. 2013

Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace, ulice 1. Máje v obci Kamenné Žehrovice.

Celá zpráva

Stránky