Výběrová řízení

7. 3. 2017

A. Základní údaje o zadavateli

Společnost:                      Obec Kamenné Žehrovice

Sídlo:                                Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

Celá zpráva
2. 3. 2017
Předmětem zakázky jsou stavební práce, kde je předmětem rekonstrukce panelových, resp. štěrkových komunikací včetně úpravy vjezdů, parkovacích míst, částí chodníků, odvodnění apod. následujících komunikací: obslužná komunikace souběžná s Karlovarskou, Potoční a Luční ulice. Celá zpráva
17. 8. 2016

Publikace na úřední desce:

17.8.2016 - 12.9.2016

 

Zadavatel

Obec Kaemenné Žehrovice

Karlovarská třída 6, 273 01 Kamenné Žehrovice

IČ: 002 34 508

Tel: 312 658 003, 724 181 803

Celá zpráva
19. 5. 2015
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení opatření proti zemní vlhkosti a zpevnění podlahové konstrukce v budově základní školy tj. budovy č.p. 150 umístěné na pozemku parc.č. st. 225 v katastrálním území Kamenné Žehrovice (okres Kladno), obec Kamenné Žehrovice v obci Kamenné Žehrovice. Práce budou provedeny v rozsahu projektových dokumentací s názvy „Opatření proti zemní vlhkosti“ a „Zpevnění podlahové konstrukce, Základní škola", které vypracovala v únoru 2015 Marcela Liebezeitová, Qualit projekty – Aleš Miller, IČ: 486 94 223 Autorizovaný stavitel pro pozemní stavby. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celá zpráva
11. 5. 2015
Starostka Obce Kamenné Žehrovice vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, KONKURZNÍ ŘÍZENÍ na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Kamenné Žehrovice. Celá zpráva
15. 4. 2015
Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci chodníků u ulice Žilinská a rekonstrukce komunikací K Jordánu a J.K.Tyla. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celá zpráva
21. 11. 2014
Předmětem zakázky jsou stavební práce na přemostění potoka Jordán a jeho napojení na místní komunikaci V Zelnišťatech v obci Kamenné Žehrovice. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celá zpráva
9. 6. 2014

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu vyhlášenou dle organizační směrnice obce - pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu "Stavební úpravy objektu č.p. 554". 

Celá zpráva
21. 3. 2014

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na veřejném zasedání dne 19.3.2014 schválilo výzvu - "Rekonstrukce místních komunikací - Pod Horkami a Horní".

Celá zpráva
20. 9. 2013

Podklady k výběru dodavatele pro podlimiitní veřejnou zakázku vyhlášenou dle § 38 Zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení - "Dodávka systému pro separaci a svoz tříděného odpadu"

Celá zpráva

Stránky