Výběrová řízení

21. 11. 2014
Předmětem zakázky jsou stavební práce na přemostění potoka Jordán a jeho napojení na místní komunikaci V Zelnišťatech v obci Kamenné Žehrovice. Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Celá zpráva
9. 6. 2014

Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu vyhlášenou dle organizační směrnice obce - pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu "Stavební úpravy objektu č.p. 554". 

Celá zpráva
21. 3. 2014

Zastupitelstvo obce Kamenné Žehrovice na veřejném zasedání dne 19.3.2014 schválilo výzvu - "Rekonstrukce místních komunikací - Pod Horkami a Horní".

Celá zpráva
20. 9. 2013

Podklady k výběru dodavatele pro podlimiitní veřejnou zakázku vyhlášenou dle § 38 Zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení - "Dodávka systému pro separaci a svoz tříděného odpadu"

Celá zpráva
3. 6. 2013

Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace, ulice 1. Máje v obci Kamenné Žehrovice.

Celá zpráva

Stránky