Místní komunikace 2021

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací v obci Kamenné Žehrovice. Jedná se o místní komunikace:  ulice Boženy Němcové, ulice J.A. Komenského, ulice Petra Bezruče, ulice Příčná.

Textová část Zadávací dokumentace je ode dne uveřejnění oznámení zadávacího řízení zveřejněna prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje (NEN) na odkazu: https://nen.nipez.cz/profil/kamzeh, konkrétně pod zakázkou „Místní komunikace 2021“.