Rekonstrukce místních komunikací 2018

Obec Kamenné Žehrovice zahájila zadávací řízení s názvem "Rekonstrukce místních komunikací 2018".

Veškeré informace a dokumenty jsou zveřejněny na našem profilu zadavatele https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-kamenne-zehrovice_287/rekonstrukce-mistnich-komunikaci-2018_22880/

 

Přílohy