REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 2022

Předmětem zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících místních komunikací
v obci Kamenné Žehrovice v katastrálním území Kamenné Žehrovice, okres Kladno. Jedná se o místní
komunikace v ulicích Ve Fabrice, Svatopluka Čecha, S. K. Neumanna a K Cihelně.
Součástí této projektové dokumentace je i dokumentace pro veřejné osvětlení a sadové úpravy. Není to však součástí předmětu plnění této zakázky. Tyto části jsou pouze informativní.
 

https://nen.nipez.cz/VestnikNEN/ZD-1265729578/ZakladniInformaceOZadavaci...

Přílohy