Dokumenty k územnímu plánu

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
30. 4. 2013 ÚP - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres koncepce uspořádání krajiny
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - koordinační výkres
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres širších vztahů
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres koncepce uspořádání krajiny
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres základního členění
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - hlavní výkres
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP Kamenné Žehrovice - výroková část
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP obce Kamenné Žehrovice
Územní plán obce
30. 4. 2013 Opatření obecné povahy obce Kamenné Žehrovice - ÚP
Územní plán obce
2. 10. 2012 ÚP Kamenné Žehrovice - zadání regulačního plánu
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výroková část § 52
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres základního členění území
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres veřejně prospěšných staveb
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres veřejné infrastruktury
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres koncepce uspořádání krajiny
Územní plán obce
2. 10. 2012 Grafická dokumentace - hlavní výkres
Územní plán obce
2. 10. 2012 Odůvodnění ÚP - textová dokumentace
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres širších vztahů
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Územní plán obce

Stránky