Dokumenty k územnímu plánu

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
2. 10. 2012 Výkres koncepce uspořádání krajiny
Územní plán obce
2. 10. 2012 Grafická dokumentace - hlavní výkres
Územní plán obce
2. 10. 2012 Odůvodnění ÚP - textová dokumentace
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres širších vztahů
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Územní plán obce
2. 10. 2012 Koordinační výkres
Územní plán obce

Stránky