Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
30. 4. 2013 ÚP - výkres koncepce uspořádání krajiny
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - koordinační výkres
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres širších vztahů
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres koncepce uspořádání krajiny
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres základního členění
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - hlavní výkres
Územní plán obce
29. 4. 2013 30. 4. 2013 - 30. 5. 2013 Veřejná vyhláška - daň z nemovitostí na rok 2013
Dokumenty zastupitelstva
29. 4. 2013 Komentář k závěrečnému účtu za rok 2012
Dokumenty zastupitelstva
29. 4. 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kamenné Žehrovice za rok 2012
Dokumenty zastupitelstva
29. 4. 2013 10. 4. 2013 - 25. 4. 2013 Závěrečný účet obce Kamenné Žehrovice za rok 2012
Dokumenty zastupitelstva
26. 4. 2013 Usnesení zastupitelstva obce dne 25.4.2013
Dokumenty zastupitelstva
26. 4. 2013 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě mezi obcí K.Ž. a OS Kameňáci od Záplav
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
18. 4. 2013 18. 4. 2013 - 6. 5. 2013 Magistrát města Kladna - Rozhodnutí
Dokumenty zastupitelstva
11. 4. 2013 8. 4. 2013 - 7. 5. 2013 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Dokumenty zastupitelstva
8. 4. 2013 Zápis č. 2/2013 zastupitelstva obce dne 28.3.2013
Dokumenty zastupitelstva
4. 4. 2013 Nájemní smlouva Dělnický dům
Nájemní smlouva na pronájem části Dělnického domu za účelem provozování restaurace.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 4. 2013 Smlouva o dílo
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
4. 4. 2013 Smlouva o dílo
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 3. 2013 Usnesení zastupitelstva obce dne 28.3.2013
Dokumenty zastupitelstva
27. 3. 2013 27. 3. 2013 - 11. 4. 2013 Územní rozhodnutí o umístění stavby
Dokumenty zastupitelstva

Stránky