Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
25. 4. 2012 25. 4. 2012 - 10. 5. 2012 Veřejná zakázka Rekonstrukce Dělnického domu - doplnění č. 5
Dokumenty zastupitelstva
24. 4. 2012 24. 4. 2012 - 9. 5. 2012 Rozhodnutí - zváláštní užívání pozemní komunikace
Dokumenty zastupitelstva
23. 4. 2012 23. 4. 2012 - 8. 5. 2012 Veřejná zakázka Rekonstrukce Dělnického domu - prodloužení lhůty pro podání nabídek
Výběrová řízení
23. 4. 2012 23. 4. 2012 - 22. 5. 2012 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení
Dokumenty obecního úřadu
23. 4. 2012 23. 4. 2012 - 8. 5. 2012 Veřejná zakázka Rekonstrukce Dělnického domu - doplnění č. 5
Výběrová řízení
18. 4. 2012 18. 4. 2012 - 3. 5. 2012 Veřejná zakázka - Rekonstrukce Dělnického domu - doplnění č. 3
Výběrová řízení
18. 4. 2012 18. 4. 2012 - 3. 5. 2012 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Výběrová řízení
17. 4. 2012 17. 4. 2012 - 2. 5. 2012 Veřejná zakázka - Rekonstrukce Dělnického domu - doplnění č. 2
Výběrová řízení
17. 4. 2012 17. 4. 2012 - 2. 5. 2012 Veřejná zakázka - rekonstrukce Dělnického domu - doplnění
Výběrová řízení
10. 4. 2012 10. 4. 2012 - 25. 4. 2012 Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2012
Dokumenty obecního úřadu
28. 3. 2012 Zápis č. 3/2012 zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Dokumenty zastupitelstva
23. 3. 2012 Smlouva o poskytnutí dotace OS FBC Blue Horses Žehrovice
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
23. 3. 2012 Usnesení zastupitelstva obce 22.3.2012
Dokumenty zastupitelstva
16. 3. 2012 Smlouva o poskytnutí dotace - Letecko-modelářský klub
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
16. 3. 2012 Smlouva o poskytnutí dotace Letecko-modelářský klub SAM 95
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
7. 3. 2012 Smlouva o poskytnutí dotace - Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 2. 2012 Kupní smlouva a směnná na pozemek p.č.1063/118 a 1063/71
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 2. 2012 Kupní smlouva na pozemek p.č.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
29. 2. 2012 Zápis č. 2/2012 z veřejného zasedání konaného dne 23.2.2012
Dokumenty zastupitelstva
27. 2. 2012 Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 1/2012, o místních poplatcích
Právní předpisy obce

Stránky