Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
26. 11. 2012 Rozpočtový výhled na obodobí 2013-2015
Rozpočty obce
26. 11. 2012 Návrh rozpočtu r. 2013
Dokumenty zastupitelstva
21. 11. 2012 Zápis č. 8/2012
Dokumenty zastupitelstva
15. 11. 2012 Usnesení ze dne 8.11.2012
Dokumenty zastupitelstva
9. 11. 2012 9. 11. 2012 - 12. 1. 2013 Volba prezidenta - počet členů okrskové volební komise
Dokumenty zastupitelstva
5. 11. 2012 5. 11. 2012 - 4. 12. 2012 Oznámení o výběrovém řízení č. SKL/027/2012
Dokumenty zastupitelstva
31. 10. 2012 31. 10. 2012 - 16. 11. 2012 Rozhodnutí o umístění stavby
Dokumenty obecního úřadu
29. 10. 2012 29. 10. 2012 - 19. 12. 2012 Usnesení - dražební vyhláška
Dokumenty obecního úřadu
23. 10. 2012 23. 10. 2012 - 7. 11. 2012 Oznámení záměru - bezúplatný převod
Dokumenty obecního úřadu
18. 10. 2012 Zápis z dílčího přezkoumání obce
Dokumenty obecního úřadu
18. 10. 2012 Smlouva o poskytování konzultační činnosti
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
18. 10. 2012 Kupní smlouva na pozemek p.č. 42/154
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
18. 10. 2012 Zápis č. 7/2012 z veřejného zasedání konaného dne 10.10.2012
Dokumenty zastupitelstva
11. 10. 2012 Usnesení 7.veřejného zasedání zastupitelstva obce
Dokumenty zastupitelstva
8. 10. 2012 9. 10. 2012 - 24. 10. 2012 Veřejná vyhláška
Dokumenty obecního úřadu
5. 10. 2012 5. 10. 2012 - 21. 10. 2012 Rozhodnutí o umístění stavby
Dokumenty obecního úřadu
2. 10. 2012 2. 10. 2012 - 19. 11. 2012 Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Kamenné Žehrovice
Dokumenty zastupitelstva
2. 10. 2012 ÚP Kamenné Žehrovice - zadání regulačního plánu
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výroková část § 52
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres základního členění území
Územní plán obce

Stránky