Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
7. 5. 2013 Zadávací dokumentace - zateplení budovy Mateřské školy v Kamenných Žehrovicích
Výběrová řízení
7. 5. 2013 Výzva - zateplení budovy Mateřské školy v Kamenných Žehrovicích
Výběrová řízení
7. 5. 2013 7. 5. 2013 - 23. 5. 2013 Smlouva o dílo - zateplení budovy Mateřské školy v Kamenných Žehrovicích
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
7. 5. 2013 7. 5. 2013 - 23. 5. 2013 Zadávací dokumentace - zateplení budovy Mateřské školy v Kamenných Žehrovicích
Výběrová řízení
7. 5. 2013 7. 5. 2013 - 23. 5. 2013 Výzva - zateplení budovy Mateřské školy v Kamených Žehrovicích
Výběrová řízení
3. 5. 2013 Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání dne 25.4.2013
Dokumenty zastupitelstva
30. 4. 2013 ÚP - výkres základního členění
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - hlavní výkres
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP Kamenné Žehrovice - výroková část
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP obce Kamenné Žehrovice
Územní plán obce
30. 4. 2013 Opatření obecné povahy obce Kamenné Žehrovice - ÚP
Územní plán obce
30. 4. 2013 Ceník služeb pronájmu sálu Dělnického domu
Dokumenty zastupitelstva
30. 4. 2013 30. 4. 2013 - 15. 5. 2013 Oznámení veřejnou vyhláškou vydání Územního plánu Kamenné Žehrovice
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - Regulační plán zadání
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanaci
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres koncepce uspořádání krajiny
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - koordinační výkres
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres širších vztahů
Územní plán obce
30. 4. 2013 ÚP - výkres koncepce uspořádání krajiny
Územní plán obce

Stránky