Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
1. 6. 2012 1. 6. 2012 - 16. 6. 2012 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1/2
Výběrová řízení
1. 6. 2012 1. 6. 2012 - 16. 6. 2012 Záměr na pronájem garáže p.č. st. 1005
Výběrová řízení
1. 6. 2012 1. 6. 2012 - 16. 6. 2012 Usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva dne 31.5.2012
Dokumenty zastupitelstva
30. 5. 2012 30. 5. 2012 - 14. 6. 2012 Upozornění
Dokumenty zastupitelstva
16. 5. 2012 16. 5. 2012 - 31. 5. 2012 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Kanalizační řád stokové sítě Obce Kamenné Žehrovice
Dokumenty obecního úřadu
15. 5. 2012 Rozhodnutí o námitkách
Dokumenty zastupitelstva
10. 5. 2012 Smlouva o dílo
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
7. 5. 2012 7. 5. 2012 - 22. 5. 2012 Rozhodnutí o umístění stavby
Dokumenty obecního úřadu
27. 4. 2012 27. 4. 2012 - 12. 5. 2012 Veřejná zakázka Rekonstrukce Dělnického domu - doplnění č. 6
Dokumenty zastupitelstva
25. 4. 2012 25. 4. 2012 - 10. 5. 2012 Veřejná zakázka Rekonstrukce Dělnického domu - doplnění č. 5
Dokumenty zastupitelstva
24. 4. 2012 24. 4. 2012 - 9. 5. 2012 Rozhodnutí - zváláštní užívání pozemní komunikace
Dokumenty zastupitelstva
23. 4. 2012 23. 4. 2012 - 8. 5. 2012 Veřejná zakázka Rekonstrukce Dělnického domu - prodloužení lhůty pro podání nabídek
Výběrová řízení
23. 4. 2012 23. 4. 2012 - 22. 5. 2012 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení
Dokumenty obecního úřadu
23. 4. 2012 23. 4. 2012 - 8. 5. 2012 Veřejná zakázka Rekonstrukce Dělnického domu - doplnění č. 5
Výběrová řízení
18. 4. 2012 18. 4. 2012 - 3. 5. 2012 Veřejná zakázka - Rekonstrukce Dělnického domu - doplnění č. 3
Výběrová řízení
18. 4. 2012 18. 4. 2012 - 3. 5. 2012 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Výběrová řízení
17. 4. 2012 17. 4. 2012 - 2. 5. 2012 Veřejná zakázka - Rekonstrukce Dělnického domu - doplnění č. 2
Výběrová řízení
17. 4. 2012 17. 4. 2012 - 2. 5. 2012 Veřejná zakázka - rekonstrukce Dělnického domu - doplnění
Výběrová řízení
10. 4. 2012 10. 4. 2012 - 25. 4. 2012 Veřejná vyhláška - daň z nemovitosti na rok 2012
Dokumenty obecního úřadu
28. 3. 2012 Zápis č. 3/2012 zastupitelstva obce Kamenné Žehrovice
Dokumenty zastupitelstva

Stránky