Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
21. 6. 2012 21. 6. 2012 - 6. 7. 2012 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení
Dokumenty zastupitelstva
15. 6. 2012 15. 6. 2012 - 30. 6. 2012 Exekuční příkaz č.j. 025Ex 5349/11-6
Dokumenty zastupitelstva
11. 6. 2012 11. 6. 2012 - 26. 6. 2012 Kupní smlouva - pozemek p.č. 1259
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 6. 2012 Kupní smlouva - pozemek p.č. 1145/33
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 6. 2012 Kupní smlouva - pozemek p.č. 1260
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 6. 2012 Darovací smlouva - pozemek p.č. 1257
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 6. 2012 Darovací smlouva - pozemek p.č. 125
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 6. 2012 Darovací smlouva - pozemek p.č. 1256
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 6. 2012 Darovací smlouva - pozemek p.č. St. 198
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 6. 2012 Zápis z veřejného zasedání konaného dne 31.5.2012
Dokumenty zastupitelstva
1. 6. 2012 Záměr na pronájem obecního pozemku p.č. 100/1
Dokumenty zastupitelstva
1. 6. 2012 1. 6. 2012 - 16. 6. 2012 Závěrečný účet obce za rok 2011 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Dokumenty zastupitelstva
1. 6. 2012 1. 6. 2012 - 16. 6. 2012 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1063/123 a p.č. 1063/124
Výběrová řízení
1. 6. 2012 1. 6. 2012 - 16. 6. 2012 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 1/2
Výběrová řízení
1. 6. 2012 1. 6. 2012 - 16. 6. 2012 Záměr na pronájem garáže p.č. st. 1005
Výběrová řízení
1. 6. 2012 1. 6. 2012 - 16. 6. 2012 Usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva dne 31.5.2012
Dokumenty zastupitelstva
30. 5. 2012 30. 5. 2012 - 14. 6. 2012 Upozornění
Dokumenty zastupitelstva
16. 5. 2012 16. 5. 2012 - 31. 5. 2012 Rozhodnutí - Veřejná vyhláška - Kanalizační řád stokové sítě Obce Kamenné Žehrovice
Dokumenty obecního úřadu
15. 5. 2012 Rozhodnutí o námitkách
Dokumenty zastupitelstva
10. 5. 2012 Smlouva o dílo
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky