Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
6. 5. 2011 Smlouva o nájmu prostor
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
2. 5. 2011 Usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Dokumenty zastupitelstva
13. 4. 2011 12. 4. 2011 - 28. 4. 2011 Závěrečný účet obce za r. 2010 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Dokumenty zastupitelstva
4. 4. 2011 Doplňující informace k Výzvě Rekonstrukce místního hřbitova - Kamenné Žehrovice
Dokumenty zastupitelstva
28. 3. 2011 Zápis č. 2/2011 z veřejného zasedání konaného dne 17.3.2011
Dokumenty zastupitelstva
21. 3. 2011 Smlouva o dílo "Stavební úpravy místních komunikací, chodníky ul. Žilinské a Kladenské
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2011 Smlouva o dílo Územní studie řešení parteru centrální části obce Kamenné Žehrovice - 2. etapa
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2011 Smlouva o poskytnutí dotace Kameňáci od Záplav
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2011 Smlouva o poskytnutí dotace OS Žehrovák
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
18. 3. 2011 18. 3. 2011 - 2. 4. 2011 Záměr na pronájem části obecního pozemku parc. č. 100/1
Výběrová řízení
18. 3. 2011 Usnesení 2, veřejného zasedání zastupitelstva 17.3.2011
Dokumenty zastupitelstva
9. 3. 2011 Program schůze 17.3.2011
Dokumenty zastupitelstva
2. 3. 2011 2. 3. 2011 - 1. 4. 2011 Doplňující informace k Výzvě - Územní plán Kamenné Žehrovice
Výběrová řízení
28. 2. 2011 Smlouva o poskytnutí dotace Svobodný spolek myslivců Kamenné Žehrovice - Tuchlovice
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
17. 2. 2011 17. 2. 2011 - 3. 3. 2011 Výběrové řízení - domovník/domovnice Dělnického domu
Výběrová řízení
9. 2. 2011 Smlouva o poskytnutí dotace TJ SK
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
7. 2. 2011 Příloha č. 1 zápisu dne 27.1.2011
Dokumenty zastupitelstva
7. 2. 2011 Zápis č. 1/2011 z veřejného zasedání dne 27.1.2011
Dokumenty zastupitelstva
31. 1. 2011 Smlouva o dílo Studie objektu Dělnický dům
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
31. 1. 2011 Smlouva o poskytnutí dotace
Dokumenty pro veřejnou kontrolu

Stránky