Smlouva o dílo - zateplení budovy Mateřské školy v Kamenných Žehrovicích