Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
7. 7. 2011 Zápis č. 5/2011 z veřejného zasedání 30.6.2011
Dokumenty zastupitelstva
1. 7. 2011 Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
1. 7. 2011 Usnesení 30.6.2011
Dokumenty zastupitelstva
30. 5. 2011 Záměr na prodej nemovitosti č.p. 88
Výběrová řízení
25. 5. 2011 25. 5. 2011 - 9. 6. 2011 Zápis č.4/2011 z veřejného zasedání dne 19.5.2011
Dokumenty zastupitelstva
23. 5. 2011 Smlouva o dílo na "Rekonstrukci místních komunikací"
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
23. 5. 2011 Smlouva o dílo na Rekonstrukci místního hřbitova
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
23. 5. 2011 Mandátní smlouva o obstarání záležitostí investora
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
23. 5. 2011 23. 5. 2011 - 7. 6. 2011 Usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 19.5.2011
Dokumenty zastupitelstva
9. 5. 2011 Zápis č. 3/2011 z veřejného zasedání dne 28.4.2011
Dokumenty zastupitelstva
6. 5. 2011 Smlouva o nájmu prostor
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
2. 5. 2011 Usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Dokumenty zastupitelstva
13. 4. 2011 12. 4. 2011 - 28. 4. 2011 Závěrečný účet obce za r. 2010 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Dokumenty zastupitelstva
4. 4. 2011 Doplňující informace k Výzvě Rekonstrukce místního hřbitova - Kamenné Žehrovice
Dokumenty zastupitelstva
28. 3. 2011 Zápis č. 2/2011 z veřejného zasedání konaného dne 17.3.2011
Dokumenty zastupitelstva
21. 3. 2011 Smlouva o dílo "Stavební úpravy místních komunikací, chodníky ul. Žilinské a Kladenské
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2011 Smlouva o dílo Územní studie řešení parteru centrální části obce Kamenné Žehrovice - 2. etapa
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2011 Smlouva o poskytnutí dotace Kameňáci od Záplav
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
21. 3. 2011 Smlouva o poskytnutí dotace OS Žehrovák
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
18. 3. 2011 18. 3. 2011 - 2. 4. 2011 Záměr na pronájem části obecního pozemku parc. č. 100/1
Výběrová řízení

Stránky