Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
2. 10. 2012 Výkres veřejně prospěšných staveb
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres veřejné infrastruktury
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres koncepce uspořádání krajiny
Územní plán obce
2. 10. 2012 Grafická dokumentace - hlavní výkres
Územní plán obce
2. 10. 2012 Odůvodnění ÚP - textová dokumentace
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres širších vztahů
Územní plán obce
2. 10. 2012 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
Územní plán obce
2. 10. 2012 Koordinační výkres
Územní plán obce
19. 9. 2012 Dodatek č. 1 k dohodě o vyplňovacím právu směnečném
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
18. 9. 2012 Rozhodnutí
Dokumenty obecního úřadu
12. 9. 2012 Zápis z veřejného zasedání konaného dne 6.9.2012
Dokumenty zastupitelstva
10. 9. 2012 Smlouva o dílo
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
7. 9. 2012 Smlouva o dílo - Dodávka a montáž lávky v Zelnišťatech
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
7. 9. 2012 Mandátní smlouva o výkonu technického dozoru investora
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
7. 9. 2012 Záměr na prodej obecního pzemku p.č. 42/154
Dokumenty zastupitelstva
7. 9. 2012 Usnesení 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 6.9.2012
Dokumenty zastupitelstva
13. 8. 2012 13. 8. 2012 - 28. 8. 2012 Nařízení Státní veterinární správy
Dokumenty zastupitelstva
13. 8. 2012 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje - počet členů okrskové komise
Dokumenty zastupitelstva
13. 8. 2012 13. 8. 2012 - 29. 8. 2012 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení
Dokumenty zastupitelstva
30. 7. 2012 Upozornění
Dokumenty zastupitelstva

Stránky