Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
11. 7. 2013 Smlouva o poskytnutí dotace - OS Jordán
Smlouva o poskytnutí dotace občanskému sdružení Jordán pro rok 2013
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
10. 7. 2013 10. 7. 2013 - 26. 7. 2013 Smlouva o dílo - místní komunikace 1. Máje
Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci zakázky na stavební práce na ulici 1. Máje v obci Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
8. 7. 2013 Smlouva o poskytnutí dotace OS - SK
Smlouva o poskytnutí dotace fotbalovému klubu SK Kamenné Žehrovice.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
3. 7. 2013 Smlouva o poskytnutí dotace OS - myslivci
Smlouva o poskytnutí dotace občanskému sdružení Svobodný spolek myslivců.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
2. 7. 2013 Smlouva o poskytnutí dotace OS - Žehrovák
Smlouva o poskytnutí dotace občanskému sdružení Žehrovák pro rok 2013
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
2. 7. 2013 Kupní smlouva sekačka Kubota
Kupní smlouva na sekačku KUBOTA GR1600II v.č. 15134.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
1. 7. 2013 Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání konaného dne 27.6.2013
Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27.6.2013, včetně protokolu o schválení účetní závěrky za rok 2012.
Dokumenty zastupitelstva
28. 6. 2013 Smlouva o výkonu technického dozoru investora - komunikace 1. Máje
Mandátní smlouva na technický dozor investora stavby „“Rekonstrukce místní komunikace 1. Máje v obci Kamenné Žehrovice“, tak jak je vše podrobne zachyceno v príslušných projektech, zpracovaných zhotovitelem PUDIS, a.s., Nad Vodovodem 2/3258 Praha 10.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
11. 6. 2013 11. 6. 2013 - 26. 6. 2013 Zápis č. 4/2013 z veřejného zasedání dne 30.5.2013
Zápis č. 4/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30.5.2013
Dokumenty zastupitelstva
11. 6. 2013 11. 6. 2013 - 27. 6. 2013 Pravidla základní hygieny po záplavách
Pravidla základní hygieny po záplavách z hlediska osob, obydlí i potravin.
Dokumenty obecního úřadu
11. 6. 2013 Postupy při sanaci studní postižených povodněmi
Sanace studní různých typů při zasažení povodní.
Dokumenty obecního úřadu
10. 6. 2013 Smlouva o poskytnutí dotace - modeláři
Smlouva o poskytnutí dotace - klub modelářů
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
6. 6. 2013 Smlouva - stavební dozor MŠ
Mandátní smlouva pro stavební dozor investiční akce "Stavební úpravy MŠ v Kamenných Žehrovicích, cp 111, ul. Školní".
Výběrová řízení
6. 6. 2013 6. 6. 2013 - 24. 6. 2013 Mimořádná veterinární opatření
Mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel ve Středočeském kraji, vyhlášená Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Středočeský kraj.
Dokumenty obecního úřadu
6. 6. 2013 Smlouva o dílo - zateplení MŠ
Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci zateplení a výměna výplní otvorů mateřské školy v obci Kamenné Žehrovice. Mateřská škola, které je ve vlastnictví Objednatele, se nachází v budově č.p. 111 v ulici Školní.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
31. 5. 2013 Usnesení 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce - 30.5.2013
Usnesení ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 30.5.2013.
Dokumenty zastupitelstva
31. 5. 2013 Smlouva o dílo č. 1-Sd039/13
Vypracování projektové dokumentace pro provádení stavby (PDPS) vcetne výkazu výmer a soupisu prací a výkon autorského dozoru podle § 152 stavebního zákona na opravu místní komunikace Horní v obci Kamenné Žehrovice v rozsahu nabídky ze dne 20.5.2013.
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
7. 5. 2013 7. 5. 2013 - 28. 5. 2013 Oznámení o zrušení výběrového řízení čís.SKL/015/2013
Výběrová řízení
7. 5. 2013 Smlouva o dílo - zateplení budovy Mateřské školy v Kamenných Žehrovicích
Dokumenty pro veřejnou kontrolu
7. 5. 2013 Zadávací dokumentace - zateplení budovy Mateřské školy v Kamenných Žehrovicích
Výběrová řízení

Stránky