Dokumenty

Vlastnosti dokumentu (vytvoření, úř. deska, typ) Dokument (popis a soubory)
12. 3. 2010 12. 3. 2010 - 28. 3. 2010 Územní souhlas
Územní souhlas - Přístavba čp. 583
Dokumenty obecního úřadu
12. 3. 2010 12. 3. 2010 - 28. 3. 2010 Oznámení o uložení písemnosti
Oznámení o uložení písemnosti - Jan Šíma
Dokumenty obecního úřadu
8. 3. 2010 8. 3. 2010 - 23. 3. 2010 Oznámení o uložení písemnosti
Oznámení o uložení písemnosti - Martin Jelínek
Dokumenty obecního úřadu
1. 3. 2010 1. 3. 2010 - 16. 3. 2010 Výměna oken zdravotního střediska
Výběrová řízení
16. 2. 2010 16. 2. 2010 - 3. 3. 2010 Oznámení o uložení písemnosti
Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Pavel
Dokumenty obecního úřadu
16. 2. 2010 16. 2. 2010 - 3. 3. 2010 Oznámení o spojení územního a stavebního řízení
Oznámení o spojení územního a stavebního řízení - Garáž u rodinného domu
Dokumenty obecního úřadu
16. 2. 2010 16. 2. 2010 - 8. 3. 2010 Veřejný záměr na prodej sekačky
Výběrová řízení
16. 2. 2010 16. 2. 2010 - 8. 3. 2010 Veřejný záměr na směnu pozemků
Výběrová řízení
8. 2. 2010 8. 2. 2010 - 24. 2. 2010 Oznámení o uložení písemnosti
Oznámení o uložení písemnosti - Karel Jersák
Dokumenty obecního úřadu
4. 2. 2010 4. 2. 2010 - 21. 2. 2010 Rumpold
Rumpold - PCHT Kamenné Žehrovice - RUMPOLD provoz zařízení k shromažďování a úpravě elektrozařízení
Dokumenty obecního úřadu
3. 2. 2010 3. 2. 2010 - 18. 2. 2010 Oznámení o uložení písemnosti
Oznámení o uložení písemnosti - Martin Dvořák
Dokumenty obecního úřadu
2. 2. 2010 2. 2. 2010 - 18. 2. 2010 Oznámení o uložení písemnosti
Oznámení o uložení písemnosti - Pavel Tomáš
Dokumenty obecního úřadu
28. 1. 2010 29. 1. 2010 - 14. 2. 2010 Oznámení o uložení písemnosti
Oznámení o uložení písemnosti - Pavol Melega
Dokumenty obecního úřadu
12. 1. 2010 12. 1. 2010 - 28. 1. 2010 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Kohut
Dokumenty obecního úřadu
8. 1. 2010 8. 1. 2010 - 24. 1. 2010 Usnesení ze zasedání ZO 21.12.2009
Dokumenty zastupitelstva
23. 12. 2009 23. 12. 2009 - 8. 1. 2010 Vyhláška o místě uložení písemnosti
Vyhláška o místě uložení písemnosti - Jitka Fejtková
Dokumenty obecního úřadu
18. 12. 2009 18. 12. 2009 - 5. 1. 2010 Oznámení o uložení písemnosti
Oznámení o uložení písemnosti - Ruslan Perju
Dokumenty obecního úřadu
18. 12. 2009 18. 12. 2009 - 5. 1. 2010 Oznámení o uložení písemnosti
Oznámení o uložení písemnosti - Vlastimil Martínek
Dokumenty obecního úřadu
18. 12. 2009 18. 12. 2009 - 4. 1. 2010 Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu
Rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu - Martin Dvořák
Dokumenty obecního úřadu
18. 12. 2009 21. 12. 2009 - 4. 2. 2010 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání Změn č. 4 územního plánu sídelního útvaru Kamenné Žehrovice
Dokumenty zastupitelstva

Stránky