Usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce