Obecně závazná vyhláška obce Kamenné Žehrovice č. 1/2009 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2008