Obecní komunikace

Dobrý den,

nemyslím si, že bláto na parkovišti je od koní. Koně na parkoviště vůbec nechodí. Na mou otázku zda a kdy se bude komunikace opravovat, jsem se odpovědi nedočkala. Na hřiště jezdí mnoho rodičů pro děti do školky, i pro auta jsou výmoly na komunikaci velmi nebezpečné, zvláště když se na ní vytvoří led.

Nováková

Komentáře

Paní Nováková,
obec Kamenné Žehrovice je majitelem pozemku p.č. 1131, který byl jak jsem zmiňovala, zpevněn recyklátem. Dle plánu komunikací určených k rekonstrukci, předpokládám, že v r. 2019 - 2020 bude vypracována projektová dokumentace a vyřízeno stavební povolení a následující rok proběhne rekonstrukce komunikace. Zmiňované parkoviště leží na pozemku p.č. 185/9, jehož majitelem je TJ SK Kamenné Žehrovice. Koně se pravidelně pohybují po většině komunikací v blízkosti ustájení a i parkovišti.

Soňa Černá