Kontinuita

Přeji krásný den, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že Vaše obec vytvoří tak milé dílko, jako je kaplička na návsi, že Vaše zemědělské družstvo si opraví své sídlo stylově, v duchu barokizujícího vzhledu budovy, že si postavíte v centru moderní a přitom velice působivou autobusovou zastávku, že u Vás působí sdružení, které má mnohé rozličnosti na svědomí a pak se přihodí to, co jste udělali budově školy. Něco, co je úplně na opačné straně vkusu, který doposud Vaši obec provázel a dělal ji reklamu. Je to pouze vlivem výměny ve vedení obce. Vím, že čelíte (oprávněné) kritice, za věc, která se v menším děje dnes a denně, ale chtěl bych vysvětlit ty souvislosti a ten nepochopitelný obrat. Forma školy nebyla o penězích, protože všechny nové camfrdlíky vyšly zbytečně dráž, než kdyby se to jen zabalilo, ale někomu u Vás se musí hodně nelíbit Vaše kaplička a hodně líbit současná škola. Došlo v zastupitelstvu k takové radikální výměně zastupitelů? Z rozumných za ...jinak rozumné?

S pozdravem Jaromír Lenoch

Komentáře

Vážený pane Lenochu,
děkujeme za Vaši připomínku. Dovolujeme si Vás odkázat na Vyjádření zastupitelstva obce zveřejněné dne 25. srpna 2017 na webových stránkách.