Sloup se sochou sv. Rocha

Socha sv.Rocha jako patrona kameníků byla na svém současném místě (Skalní ul. 395) postavena již v roce 1838. Tehdy se zde nacházely lomy pískovce "žehrováku". Na balvanu tohoto pískovce byla soška umístěna. Již koncem 19. století byla socha pravděpodobně poškozena a nakonec z tohoto místa odstraněna. Kronika obce udává, že ještě v roce 1904 se její torzo přechovávalo v rodině kameníka Theodora Slámy.

Díky úsilí členů obce baráčníků v Kamenných Žehrovicích byla roku 1936 vyrobena kopie sochy a umístěna na původní místo, nyní již v (nové) Skalní ulici. Socha na balvanu žehrováku se postupně stávala populárním symbolem Kamenných Žehrovic.

Ani tentokrát nevydržela na svém místě déle než kdysi socha původní: na podzim roku 1981 ji zničili neznámí vandalové. Po několika letech byla rozbitá socha zrestaurována a na původní místo umístěna její kopie v r. 1987. Ale i ta v r.2004 beze stopy zmizela.

Nová kopie vznikla tentokrát podstatně rychleji díky úsilí občanského sdružení Žehrovák a zastupitelstva obce. Vysvěcení nové sochy proběhlo 28.9.2005 v rámci oslav 960. výročí Kamenných Žehrovic.

Poloha: