Sběrný dvůr

areál firmy RUMPOLD-P s.r.o.

Sběrný dvůr slouží pro odkládání objemného elektroodpadu ( lednice, pračky, myčky...) a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad nebo textil.  Jednotlivec může dále odevzdat  pneumatiky 4 ks/rok.

Nepotřebné kovy, stejně jako použitý kuchyňský olej mohou občané Kamenných Žehrovic odevzdat také ve sběrném dvoře firmy RUMPOLD - P s.r.o., Karlovarská třída 20, do určených kontejnerů. Do odděleného kovového odpadu patří například plechovky od nápojů, hrnce, stará kamna, kovové nářadí, plechy a ostatní předměty ze železných i neželezných kovů.

Nepatří tam plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, nádobky od sprejů, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá elektro zařízení složená z více materiálů, a to ani jejich demontované části. 

 

Upozornění: Odpad zde můžete zdarma uložit po předložení OP s trvalým bydlištěm v obci Kamenné Žehrovice.

Poloha: