Podzemní kontejnery na tříděný odpad

Sklo, papír, plasty.

Poloha: