Podzemní kontejnery na tříděný odpad

Sklo, papír, plasty a textil.

Poloha: