Rekonstrukce místní komunikace - ulice 1.máje

Publikace na úřední desce: 
3. 6. 2013 - 19. 6. 2013

Předmětem zakázky je rekonstrukce místní komunikace, ulice 1. Máje v obci Kamenné Žehrovice.

Podrobná specifikace předmětu zakázky je uvedená v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Jedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Přílohy