Úmrtí, duplikáty úmrtních listů

Vyřizuje

Matrika

Vystavuje úmrtní listy občanů, kteří zemřeli na území zdejšího matričního obvodu. Rozhodující tedy není poslední trvalé bydliště zemřelého, jak se často pozůstalí domnívají, nýbrž místo úmrtí.

K vystavení úmrtního listu musí pozůstalý předložit občanský průkaz zemřelého, průkaz zdravotní pojišťovny a list o prohlídce zemřelého.

Úmrtní matrika dále vydává duplikáty úmrtních listů za správní poplatek 100,- Kč a taktéž zprostředkovává zápis úmrtí osob ČR v zahraničí do zvláštní matriky v Brně.