Tříděný a netříděný odpad

Vyřizuje

Obecní úřad

Netříděný domovní odpad

  • nájem nových popelnic (zdarma)  od firma AVE
  • výměna staré či poškozené popelnice za novou (zdarma, nutno odevzdat starou) od firmy AVE
  • prodej celoročních známek na svoz komunálního odpadu - v průběhu ledna  
  • dodatečný prodej celoročních známek za odvoz odpadu (platí se alikvotní část)
  • prodej jednorázových známek na  odvoz komunálního odpadu