Tříděný a netříděný odpad

Vyřizuje

Obecní úřad

Netříděný domovní odpad

 

  • prodej celoročních známek na svoz komunálního odpadu - v průběhu ledna  
  • dodatečný prodej celoročních známek za odvoz odpadu (platí se alikvotní část)
  • prodej jednorázových známek na  odvoz komunálního odpadu