Přihlášení a odhlášení k místnímu poplatku - pes

Vyřizuje

Obecní úřad

Základní informace k životní situaci

K poplatku je povinen se přihlásit držitel psa do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla.
Poplatek se vyměřuje u psů starších 3 měsíců. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která
má na území obce Kamenné Žehrovice, trvalý pobyt, sídlo firmy.
Poplatník je povinen odhlásit psa z evidence do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost vznikla.
Důvody k odhlášení psa:

  • úhyn psa,
  • změna trvalého pobytu držitele,
  • změna držitele.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Držitel psa.

Jaké jsou podmínky a postup řešení životní situace

Přihlášení psa:

  • Vyplnění formuláře – Přihláška k místnímu poplatku za psa.
  • Poplatek se vyměřuje držiteli psa. Poplatek je vyměřován psům starších 3 měsíců.

Odhlášení:

  • úhyn psa – formulář – Čestné prohlášení o způsobu pozbytí psa,
  • změna trvalého pobytu držitele – platný doklad totožnosti (náhradní doklad),
  • změna držitele – čestné prohlášení.
  • Poplatek - 300 Kč na každého psa                                                                                                                                       200 Kč na každého psa  u majitelů starších 65 let

Přílohy