Kopírování

Vyřizuje

Obecní úřad

Možnosti kopírování na obecním úřadě:

  • formát A4 jednostranně i oboustranně