CzechPOINT - Výpisy z neveřejných evidencí (rejstřík trestů)

Vyřizuje

Obecní úřad

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost (formulář dostane žadatel u nás) a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Ceník

Evidence Cena za první stranu Cena za každou další i započatou stranu
Rejstřík trestů 100,- Kč 0,- Kč
Další informace na www.czechpoint.cz