Závěrečný účet obce za rok 2011 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce